Wisselbeker DAUVEN reglement

Version française : Ici

 1. De wisselbeker DAUVEN iseenjaarlijksevenementwaarvan de beker kan gewonnenwordentijdenseenzwemwedstrijdgeorganiseerddoor CHAUDFONTAINE THERMALE NATATION (Ch.Th.N). I Die wasvroegergeorganiseerddoor l’Entente des nageurs de la Sauvenière, le Flipper Natation de Herstal en le Liège Aqua Club.
 2. De wisselbeker DAUVEN bestaat uit een kristallen beker.
 3. De winnende club van het tornooi behoudt de beker gedurende één jaar. Ze moeten die beker ten minste15 werkdagen voor het volgende tornooi aan Ch.Th.N teruggeven. De club moet schriftelijgd worden voor de verzekering en de franco.
 4. De namen van de winnende clubs zullen door Ch.Th.N.op de beker gegraveerd worden. De houder verbindt zich er aan geen enkel opschrift van welke aard op de beker aan te bregen en de nodige voorzorgs maatregelen te treffen vernieling, diefstal en brand.
 5. Het tornooi wordt betwist per jaargang en is voorbehouden aan zwemmers en zwemsters van 9, 10, 11, 12 en 13 jaar.
 6. Ch.Th.N. mag het aantaldeelnemersvoorelkeproefbeperken.
 7. Het tornooi duurt twee dagen. De eeste dag wordt besteed aan de voorwedstrijden un elk District van de KBZB. Op de tweede dag worden de finales gezwommen. De keus van de zwembad wordt door het organisatie comité van de Ch.Th.N. beslist.
 8. De acht beste zwemmers en zwemsters van de voorwedstrijden zullen voor de finale geselecteerd worden.
 9. Het programma bestraat uit de volgende proeven voor zwemmers en zwemsters en voor de finales en voorwedstrijden :
  Deelnemers van 9 jaar : 100 rugslag, 100 schoolslag, 100 vrije slag.
  Deelnemers van 10, 11, 12 en 13 jaar : 100 rugslag, 100 schoolslag, 100 vrije slag en 100 vlinderslag.
  De rangschikking gebeurt volgens de beste tijden.
 10. Om te mogen deelnemen zullen de zwemmers en zwemsters het bewijs van hun ouderdom met een officieel document moeten geven. Geen enkele afwijking zal worden toegestaan.
 11. Eenzwemmer of zwemster mag max aantweeproevendeelnemenvoor de kwalificatie en de finales.
 12. Een zwemmerdie deelnemen aaneen en slechts eenplayoffgeorganiseerd doorhet districtvan hun keuze.
 13. De wisselbeker DAUVEN wordt aangeboden aan de club die het meeste aantal overwinningen behaald heeft in de verschillende In geval van ex aequo komt het aantal tweede, derde enz,.. plaatsen in aanmerking voor het eindklassement.
 14. De drie eerste zwemmers van elke finale krijgeneen prijs. De beste algemene prestatie en de twee beste prestaties (1 jongen, 1 meisje) per leeftijd worden ook beloond.
 15. De beker DAUVEN wordt aan de winnende club overhandigd tegen een ontvangbewijs ondertekend door de Voorzitter, de Secretaris of de verantwoordelijke Afgevaardigde.
 16. Eventuele onvoorziene gebeurtenissen buiten het reglement zullen door de zwemverenigingTh.N. beslist worden. Als het over een toepassing van een federale regel gaat zal het dan aan de bevoegde instantie voorgelegd worden
 17. Goedgekeurd door het Comite Central van KBZB op 31-08-1966, 19-06-1973, en 02-08-1976. Goedgekeurd door het Sportieve Comite van FFBN op 09-01-2006, op 15-01-2015.

 

Download de regels in PDF